ประสานงาน 

                                
         สำนักงานใหญ่
สาขา ชลบุรี
สาขา โคราช
celicabkk@celicagroup.com
celicacb@celicagroup.com
celicakr@celicagroup.com 
 

บัญชี การเงิน

 
         บัญชี 
การเงิน
การเงิน ชลบุรี
account@celicagroup.com
finance@celicagroup.com
finance.cb@celicagroup.com
 

จัดซื้อ

 
        

จัดซื้อในประเทศ 
จัดซื้อต่างประเทศ

purchase@celicagroup.com
import@celicagroup.com

       

ฝ่ายต่างประเทศ  

patrika@celicagroup.com
        

การตลาด

marketing@celicagroup.com
        

บุคลากร

HR@celicagroup.com
        

ธุรการ บริหาร

admin@celicagroup.com