ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  

  • พนักงานขาย
4   ตำแหน่ง
  • พนักงานขายทางโทรศัพท์
3   ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1   ตำแหน่ง
  • พนักงานขายลูกค้าตัวแทน
3   ตำแหน่ง
  • พนักงานกราฟฟิคดีไซน์
1   ตำแหน่ง

 

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

      ฝ่ายบุคลากร                    

                 

         02-747-0044 Ext. 117-118

                 

         HR@celicagroup.com