ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

      ฝ่ายบุคลากร                    

                 

         02-747-0044 Ext. 117-118

                 

         HR@celicagroup.com