ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร         

1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป            

  • พนักงานขาย / Sales Representative 
4   ตำแหน่ง
  • พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesales
3   ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Purchasing Officer 
1   ตำแหน่ง
  • พนักงานขายลูกค้าตัวแทน / Distributor Sales Service
3   ตำแหน่ง
  • พนักงานกราฟฟิคดีไซน์ / Graphic Designer
1   ตำแหน่ง

 

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

      ฝ่ายบุคลากร                    

                 

 02-747-0044 Ext. 117-118

                 

 HR@celicagroup.com